Controversieel artikel over zwijgplicht TU afdeling terug online

“Ik heb niet het idee dat wij iets anders hadden moeten doen”, reflecteert Saskia Bonger, hoofdredacteur van Delta, het onafhankelijke journalistieke platform van de TU Delft. Haar artikel getiteld ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met rector’ leidde tot grote opspraak, nadat juridische dreiging haar ertoe dwong het offline te halen.
TU Delft, ter illustratie | Foto: Unsplash

“Het begon ermee dat ik vlak na publicatie per mail een sommatie ontving van de directeur, waar het verhaal deels over ging. Daarna kreeg ik ook een sommatie van de juridische afdeling van de TU, omdat ik vertrouwelijke stukken geciteerd zou hebben.” Zeker de sommatie van de juridische afdeling van de TU zelf verbaasde Bonger. Ze zegt dat ze dit ‘niet aan zag komen’. Ook het argument deugt in haar ogen niet: “Als journalist kan je wel vertrouwelijke informatie delen, wanneer dit het algemeen belang dient.” Toch besloot Bonger met haar redactionele collega’s het artikel offline te halen: “Dat was om te voorkomen dat Delta als geheel en ik persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden worden voor schade van de directeur.” 

Journalistieke vrijheid 
De conclusie dat het artikel toch terug online kon komen werd bevestigd door advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Deze wogen op verzoek van het College van Bestuur van de TU Delft en van Delta de journalistieke vrijheid af tegen geheimhoudingsplicht van werknemers. Oordeel is dat Delta prima over kon gaan tot herpublicatie. 

“We vertellen leuke verhalen, maar soms ook verhalen die schuren”, verhaalt Bonger. Ze ziet hierbij: “De rector (Tim Verhagen, red.) vindt die verhalen niet altijd leuk.” Maar Bonger meent dat hierin juist haar journalistieke plicht in zit: “Door kritische verhalen te vertellen over wat er niet goed gaat, hopen we dat het beter wordt.”  

Verbazing 
Bonger zegt dat zij en haar collega’s misschien ‘nog scherper’ zullen zijn op wat er wel en niet gedeeld kan worden uit vertrouwelijke documenten. Al met al staat ze echter achter de genomen beslissingen: “We hebben wederhoor gevraagd en alles meermaals gecheckt." 

Ze betreurt dan ook dat er vanuit de TU na publicatie zo fel gereageerd werd: “We hebben alles van tevoren voorgelegd.” Daarom verbaasde het de hoofdredacteur van Delta dat er zo’n felle reactie kwam vanuit de juridische afdeling van de TU: “Ze wisten al dagen welke informatie we hadden en dat we zouden publiceren.” Ze pleit daarom: “We kunnen ook vooraf hierover praten en afspraken maken.”