College beantwoordt vragen over verkoop rijksmonument

‘De Delftse gemeenteraad is niet voldoende geïnformeerd over de rol van het stadsbestuur bij een vastgoeddeal tussen TU Delft en Royal HaskoningDHV’. Dit schreef de NRC onlangs na onderzoek. Omroep Delft publiceerde een samenvatting daarvan. Naar aanleiding van deze omstreden vastgoeddeal stelde raadslid Lisette de Jongh Swemer ook schriftelijke vragen aan het college. In een reactie daarop stellen burgemeester en wethouders nu dat het verhaal 'in de media' niet klopt.
Ter illustratie| Stadhuis Delft

‘In 2019 schijnt het stadsbestuur maatregelen aan Royal HaskoningDHV te hebben aangeboden om de parkeerproblemen rond het pand op te lossen, ter waarde van rond de 1 miljoen euro’. Dat schrijft de Jongh Swemer en daarbij stelt ze de vraag hoe deze deal in elkaar zit. Het college schrijft: ‘De gemeente heeft aangeven zich, binnen de wettelijke en beleidskaders, en onder voorbehoud van benodigde goedkeuring van de raad, in te spannen voor een financiële tegemoetkoming [...] ter hoogte van 8 ton – 1 miljoen, te realiseren door middel van besparingen voor Royal Haskoning. 

‘RHDHV heeft de gemeente verzocht op welke wijze zij (financiële) ondersteuning kon bieden bij de vestiging in Delft. Hierop is ambtelijk een verkenning gedaan naar de mogelijkheden’. Dit schrijft het stadsbestuur over de totstandkoming van de deal. De Jongh Swemer wilde weten waarom de raad niet geïnformeerd werd. Het college schrijft: ‘In oktober 2019 zijn de fractievoorzitters mondeling en in vertrouwen geïnformeerd over de mogelijke komst van RHDHV en tevens dat de gemeente ook inzet zou plegen hiertoe’. Verder schrijft het college: ‘Op 3 maart 2020 is de raad schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen vestiging van Royal Haskoning’.

Rol van media
‘Het college betreurt het dat in de media een vertekend beeld wordt geschetst van de gang van zaken. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid. Het betreffen afspraken die uiteindelijk binnen de juridische kaders en de bevoegdheden van het college zijn uitgevoerd’. Dit schrijft het stadsbestuur. Burgemeester en wethouders zijn zich er echter van bewust dat het geven van kortingen aan een privaat bedrijf bijzonder is: ‘Vanwege de bijdrage aan het positieve vestigingsklimaat, de economische spin-off en de grote investering in het monumentaal erfgoed is bij uitzondering besloten deze kosten te verlagen’.

Zie ook het originele artikel van Omroep Delft over deze vastgoeddeal.