Burgemeester op vingers getikt vanwege online gebiedsverbod, gaat er toch mee door

'Voor ons is de stap van een online gebiedsverbod voor nu één te ver'. Dat vindt het Delftse D66-raadslid Janne Gerritsen. Met een meerderheid van de Delftse gemeenteraad hoopt zij dat de burgemeester er voorlopig niet voor kiest om te gaan 'experimenteren' met een online gebiedsverbod, zonder dat er een wet voor is geschreven, schrijft Omroep West. Maar, burgemeester Marja Van Bijsterveldt gaat geen gehoor geven aan de wens van de gemeenteraad.

Het online gebiedsverbod levert al langer discussie op in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Afgelopen januari maakten de drie gemeenten bekend gebruik te gaan maken van online gebiedsverboden, wanneer de kans zich voordoet. Op die manier willen de gemeenten rivaliserende jeugdbendes aanpakken. Delft is de eerste gemeente waarbij de burgemeester wordt teruggefloten bij die aanpak.

Bij een online gebiedsverbod wordt een persoon (tijdelijk) de toegang tot bepaalde sociale media of websites verboden. Ook een tijdelijk verbod op het doen van specifieke uitlatingen online behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Naast D66-raadslid Gerritsen, was STIP-raadslid Bo Verduijn ook duidelijk: 'Het staat buiten kijf dat rivaliserende jeugdgroepen moeten worden aangepakt. We moeten daarvoor met oplossingen komen, maar het risico om dit nu zonder wet te gaan doen, weegt niet op tegen de voordelen. Juridisch ongegronde maatregelen zouden eigenlijk nooit een oplossing moeten zijn.'

Nieuwe stap in aanpak drillrapgroepen
De gemeenten willen zo'n online gebiedsverbod om het geweld onder rivaliserende drillrapgroepen te stoppen. Denk daarbij aan de schietpartij vorig jaar in een speeltuin op de Paganinirode in Zoetermeer, een steekpartij in een winkelcentrum in Delft en de dood van Bilal Aydin en Myron Ampofo op de Rijswijkseweg in Den Haag. Allemaal hadden ze op de één of andere manier te maken met gewelddadige jeugdgroeperingen uit de drie steden.

Onderzoeksbureau Partner in Crime bracht drillrapgroepen in kaart en gaf aanbevelingen aan de gemeenten wat betreft het aanpakken van de geweldsdelicten. Het onderzoeksbureau merkt op dat de jongerengroepen zich steeds vaker online manifesteren en dat gemeenten tegelijkertijd maar weinig zicht of middelen hebben om de jongeren aan te pakken. Een digitaal gebiedsverbod is een middel dat de burgemeesters daarom kunnen gebruiken.

Geen gehoor
De Delftse burgemeester geeft daarom dan ook géén gehoor aan de wens van D66, Volt, Onafhankelijk Delft, STIP, SP én GroenLinks. Die partijen vinden dat zo'n gebiedsverbod tegen de grondwet ingaat, de burgemeester vindt dat niet. 'Vanuit de gemeentewet heb ik de bevoegdheid om te handhaven wat betreft de openbare orde en de veiligheid in de stad', legt ze uit.

'Als ik zo'n online gebiedsverbod zou instellen, is dat vanuit artikel 172 van de gemeentewet. Die is verbonden aan mijn wettelijke taak en bevoegdheid als burgemeester. Ik zie daarin genoeg ruimte om zo'n online gebiedsverbod op te leggen.' Volgens Van Bijsterveldt moet juist de rechter een oordeel vellen over of een online gebiedsverbod wel of niet kan en staat de gemeenteraad in zekere zin buitenspel.

Burgemeester gaat toch door
In januari gaven de drie gemeenten wel aan dat het moeilijk zou worden om zo'n gebiedsverbod voor elkaar te krijgen. De burgemeesters zeiden destijds al dat er nog geen wet voor geschreven was. Daarnaast is er ook geregeld kritiek op zo'n online gebiedsverbod: de vrijheid van meningsuiting online zou namelijk worden beperkt.

Voor de partijen die de motie indienden, was de uitleg van de burgemeester daarom onvoldoende. De motie om te stoppen met het online gebiedsverbod werd toch tot stemming gebracht. Daar kregen de partijen een meerderheid, maar toch blijft de burgemeester vasthouden. 'We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. En ik ben verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Ik wil daarom de optie open houden om dit middel in te zetten.'