Burgemeester Marja van Bijsterveldt over de jaarwisseling

Door de coronamaatregelen vierde Delft oud en nieuw ook dit jaar anders dan andere jaren. Delftenaren hebben het nieuwe jaar op gepaste wijze ingeluid. Burgemeester Marja van Bijsterveldt is daar tevreden over.

"Na wederom een zeer bewogen jaar, hebben Delftenaren oudejaarsavond in kleine kring gevierd. Zij hebben op deze manier bijgedragen aan een veilig oud en nieuw. Hiervoor wil ik iedereen bedanken, en in het bijzonder natuurlijk de mensen die hebben gewerkt in deze nacht en degenen die verantwoordelijk waren voor de voorbereiding. Ik wens alle Delftenaren een gezond en gelukkig nieuwjaar!", aldus van Bijsterveldt.

Geen grote incidenten
De Veiligheidsregio Haaglanden meldt dat er geen grootschalige verstoringen van de openbare orde plaatsvonden in Delft. De brandweer trok uit voor een woningbrand aan de Spoorsingel, maar de brand was gelukkig redelijk snel onder controle en er waren geen gewonden. De politie heeft een aantal keren moeten optreden vanwege groepen jeugd die met vuurwerk gooiden en vernielingen pleegden. Er zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van (illegaal) vuurwerk, openbare dronkenschap en vernieling. Er zijn tot nu toe geen meldingen van geweld tegen hulpverleners bij brandweer en politie ontvangen.

Zelf op pad met de politie
Marja van Bijsterveldt is zelf kort na middernacht met twee agenten van het Delftse politieteam op pad geweest. "Ondanks vuurwerk hier en daar zagen we dat het op veel plekken in de stad rustig was. Mede dankzij de goede inzet voorafgaand en tijdens de nacht van brandweer, politie, gemeente, het jongerenwerk van Delft voor Elkaar en de buurtvaders kunnen we terugkijken op een relatief rustige jaarwisseling in Delft", aldus de burgemeester.