BOB zegt stop tegen plannen voor uitbreiding autoluw gebied

Het wordt moeilijker te parkeren in de binnenstad. De gemeente heeft plannen om het autoluwplusgebied uit te breiden. Het ‘Bestuurlijk Overleg Binnenstad’ (BOB), dat ondernemers in de Delftse binnenstad vertegenwoordigt, zet hier nu vraagtekens bij: "Mogelijkheden tot participatie op de nu voorgestelde maatregelen zijn beperkt.”

“Ondernemers en bewoners hebben pas eind oktober een brief van de gemeente Delft ontvangen met daarin een link naar een pagina met extra informatie. Het verzoek daarin is om uiterlijk 1 december aanstaande te reageren. Een maand reactietermijn op dergelijk ingrijpende maatregelen is in onze ogen te beperkt”, aldus Arjan Steendam in een brief die hij namens het BOB naar de gemeenteraad stuurde.

“Er is het voornemen om de voor bezoekers zeer belangrijke Phoenixgarage exclusief te gaan benutten voor bewoners en dus niet meer open te stellen voor bezoekers. Ook is aangekondigd om op de voor winkeliers zeer belangrijke zaterdagmiddag het tarief in de Zuidpoortgarage verder te verhogen. Beide maatregelen passen in onze ogen niet bij een gastvrije binnenstad en zullen de binnenstad minder aantrekkelijk maken voor bezoekers van buitenaf.” Zo beschrijft Steendam de zorgen van ondernemers. 

Volgens Steendam lijden ook andere delen van Delft aan het gebrek aan parkeergelegenheid in het centrum: “Als gevolg daarvan bestaat in onder andere Vrijenban, Wippolder, Schieoevers, Delftse Hout en Delft Noord al op diverse momenten in de week een zeer grote parkeerdruk. Een druk die als gevolg van het voorgenomen beleid waarschijnlijk nog zal toenemen.”

Analyse
“Om een beeld te krijgen van de precieze impact en om concrete voorstellen te kunnen doen voor aanpassingen in het beleid, laten we als ondernemers op dit moment een uitgebreide analyse uitvoeren naar de situatie in Delft. We kijken daarbij nadrukkelijk niet alleen naar de binnenstad, maar ook naar omliggende gebieden”, aldus Steendam. Hij benadrukt hierbij dat er daarvoor wel meer tijd nodig is: “Doel is om uiterlijk eind januari onze visie op parkeren in Delft aan u aan te bieden.”