Bewoners uiten onrust over toekomstvisie Kalverbos

Gevaarlijke verkeerssituaties, overlast door leveranciers, te weinig parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen en het weghalen van een woonboot. Zo schetsen bewoners van het Kalverbos het beeld bij de onlangs uitgebrachte toekomstvisie van hun woongebied. Ze dachten meer inspraak in de plannen te kunnen hebben, maar dat lijkt nu toch niet het geval.
Het Kalverbos en het Watertorencomplex | Google Maps

Dat is allemaal terug te lezen in een brief aan de gemeente. De bewoners geven aan dat zij in eerste instantie wel hun waardering uitspreken over de grote lijnen van de toekomstvisie. Vooral het groenherstel en het erkennen van het historisch belang van de omgeving worden geprezen. Toch is er volgens hen veel ruimte voor verbetering.

De bewoners zijn uitgenodigd voor diverse informatiebijeenkomsten, waar zij ook vragen en opmerkingen mochten delen met de gebiedsontwerpers. Hier waren ook ondernemers bij. “De wens voor een fietspad over het DSM terrein (werd) wel uitvoerig beschreven en is er meerdere keren te lezen dat DSM er niet mee akkoord ging. Dus in tegenstelling tot de participatieaanpak zoals in ‘Delft Doen’ is geformuleerd, lijkt het erop dat de bewoners geen inspraak hebben gehad”, valt te lezen in de brief.

Overlast
Voor het laden en lossen aan het watertorencomplex is een plek gekozen die volgens omwonenden niet gunstig ligt. De beoogde plek ligt namelijk in een park. Hier moet dus verharding worden aangepast. Daarnaast moet er met een vrachtwagen over een wandelpad naast monumentale woningen worden gereden. Echter is hier een ruimtegebrek. Dit betekent dat er slechts enkele tientallen centimeters aan ruimte tussen de vrachtwagens en de panden zit.Ook is dit een gedeelde ruimte met onder andere wandelaars en spelende kinderen. Bij vertrek moeten leveranciers achteruit om bij de openbare weg te komen. Dit kan volgens de bewoners gevaarlijke situaties opleveren, aangezien dit stuk ook door fietsers wordt gebruikt.

Parkeergelegenheid
Vanwege het autoluw maken van de binnenstad, moeten er in dit deel een hoop parkeerplekken wijken. Bewoners van Kalverbos kunnen niet parkeren in de Prinsenhofgarage, aangezien zij niet in de juiste ‘parkeerzone’ wonen. Ook hierover stellen de bewoners in hun brief vragen. Zij vragen bijvoorbeeld of ze ontheffing kunnen krijgen, of wellicht tóch een vergunning mogen krijgen voor de Prinsenhofgarage.Niet alleen bewoners met een auto komen volgens de omwonenden in de problemen. Mensen die met de fiets het Watertorencomplex bezoeken of naar de tram toe fietsen, krijgen namelijk 36 parkeerplaatsen in de vorm van nietjes. Dat zijn een soort rekken waartegen je een fiets kunt parkeren. Deze komen echter, vlak achter een grote haag te staan. Hierdoor zijn ze niet goed zichtbaar vanaf het fietspad. Verder komen de fietsnietjes in het Kalverbos, wat er volgens de bewoners niet mooi uitziet.

Tekst gaat door onder de foto.

Fietsnietjes met een foutgeparkeerde fiets, ter illustratie | Joram Niese

Herstel Kalverbos
Alhoewel de fietsen in het groen zullen komen te staan, is de gemeente wel van plan om de natuur hier te herstellen. Dit na jaren van weinig onderhoud. Er komen groene hagen bij de woonboten. Voor de privacy wel handig, maar voor de gehuurde tuinperkjes zal dit waarschijnlijk problemen opleveren. Bewoners van de woonboten onderhouden deze tuintjes al jaren, ook spelen ze mee in de waardebepaling van de woningarken. Er wordt in de brief voornamelijk geageerd op het ‘gevoel dat alles wordt afgepakt.’

Tot slot dreigt er een woonboot weggehaald te worden. Dit om de ‘relatie tot de waterkant te verbeteren.’ Volgens de bewoners is het beter om hiervoor iets anders te bedenken, zoals een horecagelegenheid of een aanlegsteiger voor pleziervaart. Uiteindelijk draait alles om een toekomstvisie en geen bestemmingsplan, erkennen ook de bewoners. Het is dus niet duidelijk welke plannen daadwerkelijk doorgevoerd zullen worden.