‘Besluit provincie vormt probleem voor Schieoevers-Zuid’

Kan Delft haar ambitieuze ambities voor de Schieoevers waar maken? Dit is de vraag, sinds de provincie het zuidelijke deel van dit gebied bestempelde als ‘niet te transformeren gebied’. Burgemeester en wethouders wijzen op het belang van “flexibel zijn en open staan voor kansen, in plaats van het inperken van mogelijkheden”.
Industrie aan de oevers van de Schie

Dit schrijft het stadsbestuur in reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks, CDA, PvdA, STIP en Volt. Deze brede groep partijen uitten gezamenlijk zorgen over de plannen voor dit gebied. In het noordelijke deel van de Schieoevers moeten duizenden woningen komen en de nu aanwezige industrie in dit deel van Delft moet daarom wijken naar de Schieoevers-Zuid. 

Innovatie of ouderwets bedrijventerrein
Dit stukje Prinsenstad moet in de plannen van de gemeente dan ook intensiever gebruikt worden. Niet alleen moet er meer industrie komen. De Schieoevers-Zuid is ook deel van het ‘Innovatie-district Delft’, wat in de woorden van B&W leidt tot: “het toevoegen van andere functies, zoals bijvoorbeeld praktijkonderwijs en andere voorzieningen.” 

Volgens de gemeente vormt het besluit van de provincie een probleem: “Een strengere bescherming voor dit gebied betekent dat het gebied als ouderwets bedrijventerrein blijft functioneren; dat we minder kunnen gaan intensiveren en innoveren dan gedacht; en dat we onderwijs en maakbedrijven minder goed bij elkaar kunnen brengen.”

Provinciaal belang
Reden voor de provincie om de Schieoevers te beschouwen als ‘niet te transformeren’ is dat er zich bedrijven bevinden die ‘van provinciaal belang zijn’. Burgemeester en wethouders schrijven hierover: “De vraag of een bedrijf ‘van groot provinciaal belang’ is, is niet aan de gemeente Delft om te beantwoorden maar aan de provincie Zuid-Holland.” Om toch een idee te geven van welke bedrijven het zouden kunnen zijn, worden Avalex, Betonfabriek Vrijenban en Scheepswerf Bocxe BV genoemd.

Met of zonder bedrijven ‘van provinciaal belang', heeft de gemeente Delft ruimte voor bedrijven nodig. “Momenteel is een vraag bekend van circa 6 hectare voor innovatieve bedrijven. Deze vraag komt vooral van Delftse bedrijven die op zoek zijn naar grotere ruimtes”, aldus het college.