Berg aan bezwaren tegen uitbreiding autoluw gebied

Een gedeelte van de Delftse binnenstad is al autoluw, maar burgemeester en wethouders willen de zone waar auto’s (bijna) niet zijn toegestaan uitbreiden. Deze plannen vallen niet goed bij veel bewoners en organisaties.
In blauw: huidige autoluwe zone, in geel: het gebied dat wordt toegevoegd aan het autoluwe gebied. Afbeelding: Joram Niese

18 januari vergadert de gemeentecommissie ‘Ruimte en verkeer’ over verschillende projecten in de binnenstad, waaronder de uitbreiding van dit autoluwe gebied. Het gebied waar het om gaat ligt tussen de Zuidpoort en Station Delft. Wanneer dit autoluw wordt, kunnen mensen hier niet zonder ontheffing met de auto rijden en ook niet parkeren, tenzij er een invalidenkaart is. Vanuit verschillende hoeken komt er kritiek op dit plan. 

Bezwaren van burgers
Door middel van ingezonden inspreekteksten hebben verschillende bewoners van Delft hun onvrede over dit plan geuit. Zo schrijft een Delftenaar: “In onze situatie moeten wij straks 900 meter lopen naar de parkeergarage. Ik denk dan aan al de ouderen die minder mobiel zijn maar nog niet in aanmerking komen voor een invalideparkeerplaats. Dan is deze afstand echt niet te doen.”

Een andere burger schrijft: “Het autoluw-plus beleid is een ingrijpend besluit met enorme impact op de omgeving.” Deze Delftenaar is daarom niet blij met de manier waarop het beleid nu tot stand komt: “We beseffen dat participatie van burgers bij het formuleren van ingrijpende besluiten belangrijk is. En met participatie bedoel ik dan echte samenwerking, co-creatie, dat gaat verder dan beleefd naar mensen luisteren en je vrij voelen om niets te doen met wat je gehoord hebt.”

Bezwaren van organisaties
Ook verschillende organisaties hebben via inspreekteksten al hun mening gegeven aan de politici die een besluit moeten nemen. Een van de organisaties met bezwaren is de Stichting Marktpromotie Delft, die opkomt voor de uitbaters van wekelijks Delftse markten. Deel van de plannen is volgens hen: “dat de logistiek in de binnenstad emissievrij moet zijn.” Dit houdt in dat de marktlui alleen gebruik kunnen maken van auto’s die op elektriciteit of een schone brandstof zoals waterstof rijden, om hun producten de stad in te vervoeren. 

Zij zijn hier niet blij mee. “Op dit moment is er geen uitzicht op een laadinfrastructuur, de termijn voor investeren in zero emission voertuigen is te kort en het aandeel van inkomende voertuigen van de markt is laag”, zo somt de stichting problemen op. Zij vragen daarom “de warenmarkt-ondernemers een algemene ontheffing te verlenen tot 2030.”

Een andere organisatie met bezwaren is het Ondernemersfonds Delft. Zij verwachten dat de drukte in parkeergarages rondom de binnenstad toe zal nemen door de uitbreiding van het autoluwe gebied. Hiermee zijn zij niet blij, want: “Ondernemers willen uiteraard niet dat bezoekers lang moeten wachten voor een parkeerplaats.”

Inspreken
Er zijn verschillende manieren om zelf ook uw visie te geven op deze of andere plannen van de gemeente. Tot de dag van een vergadering, om 12 uur, kunt u zich aanmelden om in te spreken. Dit kan door contact op te nemen met de griffie van de gemeenteraad. Ook kunnen burgers altijd een brief sturen.