Avalex legt roep om contant geld bij milieustraat naast zich neer

Contant kunnen betalen bij de milieustraat. Dat is nu niet mogelijk, maar de gemeente Delft wil dat dit ‘gewoon’ kan. Hiertoe werd in maart van dit jaar een motie ingediend. Avalex is het bedrijf dat namens Delft en enkele andere gemeenten verantwoordelijk is voor het afval en de milieustraten. In reactie op de gemeenteraad schrijft dit bedrijf dat het besloten heeft ‘om de bestaande afspraken over het accepteren van alleen pinbetaling als betaalmiddel niet te wijzigen’.
Avalex pand bij milieustraat | © Google Maps

Reden voor de Delftse gemeenteraad om de opdracht te geven contant geld toe te staan is dat dit inclusiever is. Zij wijzen er hierbij op dat er mensen zijn, zoals bijvoorbeeld ouderen, die liever gebruik maken van contant geld. Dat dit nu niet mogelijk is bij de milieustraten van Avalex kan een hoge drempel opleveren voor deze mensen om gebruik te maken van de gemeentelijke afvaldienst. Avalex deelt deze mening niet: “Tenslotte is het betalen met pin inmiddels gangbaar geworden en heeft het ontbreken van contante betaalmogelijkheden binnen Avalex geen merkbare invloed gehad op de service aan onze inwoners.”

Andere gemeenten
Daarbij wijst Avalex erop dat ook andere gemeenten gebruik maken van hun diensten: “Een wijziging in het type betaalmiddel kan niet exclusief worden toegepast voor één gemeente, maar raakt de bedrijfsvoering van Avalex en daarmee alle deelnemende gemeenten.”

Hiernaast is het volgens Avalex zo dat pinbetalingen efficiënter en veiliger zijn dan contante betalingen. Het afvalverwerkingsbedrijf is van mening dat deze argumenten opwegen tegen het feit dat het inclusiever is om ook contant geld te accepteren. Avalex is dan ook niet van plan contant geld te accepteren.