Autoluwe binnenstad verdeelt Delftse politiek

Waar een grote groep insprekers zich uitspreekt tegen het uitbreiden van de autoluwe binnenstad, zijn de politici in de Raadzaal verdeeld. De coalitiepartijen blijven grotendeels achter de plannen staan, maar geven aan dat er hier en daar “water bij de wijn moet”. Ondertussen geven de meeste oppositiepartijen aan fel tegen de huidige plannen te zijn.
Jorit Treffers (Volt) tijdens de vergadering

Raadslid Marcel Koelewijn van oppositiepartij Hart voor Delft valt met de deur in huis: “Ik roep het college op dit project mee terug te nemen naar de tekentafel en om eerst eens echte participatie toe te passen.” De toon is hiermee gezet. VVD’er Tessa van den Berg sluit zich hierbij aan en roept het college ertoe op “de plannen voor nu te parkeren, omdat zowel de inhoud als het proces onvoldoende zijn.”

Visie van coalitie
De oppositiepartijen verzetten zich tegen de plannen. De coalitie, bestaande uit STIP, GroenLinks, PVDA, D66 en de ChristenUnie, blijven echter achter het college staan. PVDA’er Mick van der Steeg zegt: “Dit voorstel maakt ruimte voor ontmoetingen in de openbare ruimte en groenere vervoersmogelijkheden.” Klaas Herrema stelt het nog sterker: “De kaders hiervoor zijn al door raad vastgesteld en wij staan hier nog steeds achter.” 

Dit betekent niet dat alle coalitiegenoten tegen iedere aanpassing van de plannen zijn. D66-raadslid Brendan Analikwu roept burgemeester en wethouders daarom op onderzoek te doen: “Zijn loopafstanden tot invalideplekken acceptabel?" Desnoods moet het college van deur tot deur om problemen te inventariseren."

Ook STIP-raadslid Julian Gommers roept het college op om te onderzoeken waar aanpassingen in de plannen nodig zijn en noemt hierbij dat er rekening gehouden moet worden met mantelzorgers. Later sluit CDA'er David Sarkisian hierbij aan. Hij stelt dat er voor mantelzorgers en andere groepen "gebrek aan maatwerk is." PVDA’er Marc van Pelt vraagt daarnaast aandacht voor ondernemers: “Wij erkennen dat ondernemers op korte termijn geconfronteerd worden met leveranciers die niet de binnenstad in kunnen. Hier moet een oplossing voor komen.” 

Parkeren en participatie
Marcel Koelewijn geeft met een vraag aan dat ook hij vreest dat de Delftse ondernemers last zullen hebben van de invoering van een nieuwe autoluwe zone: “Als er steeds minder bezoekers in de Zuidpoortgarage kunnen, beseft u dan wat dit betekent voor de ondernemers daar?” Herrema reageert hierop dat: “Het ook goed is als zij naar Prinsenhof Garage gaan. Daarnaast is er gewoon genoeg plek in de Zuidpoortgarage voor zowel bewoners als bezoekers, behalve misschien op de drukste momenten op zaterdagen.”

Ook over de participatie blijven zorgen bestaan. In dat kader stelt Jorrit Treffers (Volt) een pijnlijke vraag aan Analikwu: “U bent van D66, de partij die van oudsher staat voor participatie en het referendum. Nu is er al een petitie getekend door 600 bewoners waarin zij aangeven dit plan niet te zien zitten. Wat zou u dan verwachten van de uitkomst, als we een referendum zouden organiseren? Hoe zou dit uw standpunt veranderen?” 

Wanneer Gommers later opmerkt dat de plannen niet meer van tafel kunnen, omdat de kaders al vastgesteld zijn, reageert Treffers: “Dan is er iets grondig mis met het participatietraject, want als de plannen al vast staan, is het geen participatie, maar informeren.” Deze opmerking leidt tot applaus voor de heer Treffers.