‘Andere houding gemeente en organisaties nodig om contact met burger te verbeteren’

De gemeente Delft kan winst behalen in het contact met haar burgers. Dat is een van de conclusies uit het rapport van de Adviesraad Sociaal Domein. “Iedereen wil gezien en gehoord worden” is een van de motto’s vanuit het rapport, dat de titel draagt: “Doe je mee in Delft”.

V.l.n.r. Plony van Veldhoven, Ankie Smit en Anita Rocchi
Kun je in Delft als burger voldoende meedoen aan de samenleving? Vanuit de aanname dat meedoen niet altijd heel vanzelfsprekend is, is de Adviesraad begonnen met onderzoek naar de oorzaken en heeft haar conclusies getrokken. 

 

Energierekening 
Volgens adviesraadslid Anita Rocchi kan de gemeente meer doen om contact te verbeteren met burgers. Ze vertelt tegen Omroep Delft:” Door niet alleen de media te gebruiken, maar ook naar de mensen toe gaan. Zij noemt als voorbeeld de destijds hogere energierekening en de woningbouwcorporaties die huis aan huis zijn gaan informeren over de mogelijkheden van ondersteuning in de kosten ervan. Ook het landelijke Centraal Planbureau zou de gemeenten het advies gegeven hebben om meer gebruik te maken van het persoonlijke contact van mens tot mens vanuit de overheid. 
Dat vraagt volgens Anita Rocchi en haar collega Plony van Veldhoven een andere organisatie en houding vanuit organisaties. 

 

Angstig voor overheidsbemoeienis 
De kloof tussen burgers en overheid lijkt de laatste jaren gegroeid. Volgens de Adviesraad gaan regelingen om mensen te ondersteunen, soms langs hen heen, angstig als ze zijn voor overheidsbemoeienis. Daarin is een conclusie van de Adviesraad dat ervaringsdeskundigen ook mensen kunnen ondersteunen die informatie zoeken en vragen hebben. Een andere conclusie is dat er veel meer op buurt- of straatwerk aankomt. Meer aandacht voor elkaar en wellicht een soort van vertrouwenspersoon in de buurt waar je woont en waar je terecht kunt met je vraag. Het vraagt ook naar meer plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek met elkaar kunnen gaan. 

 

Plony van Veldhoven meldt ook dat de Adviesraad met B en W nog verder in gesprek gaat over dit adviesrapport om te bepreken welke maatregelen de gemeente nog verder kan nemen om de mensen in Delft nog meer de kans te geven mee te doen in de samenleving. “We laten als Adviesraad steeds een druppel vallen en die holt de steen uit”, de boodschap van het advies van de Adviesraar Sociaal Domein vraagt om verandering in benadering en vooral aandacht en de menselijke maat. 

 

Voor het lezen van het advies, klik dan hier.