De belangrijke rol van de vrouwen rond Willem van Oranje: je leest er nu alles over in Museum Prinsenhof Delft

Het museum Prinsenhof toont vanaf 1 oktober originele brieven en portretten van de vrouwen rond Willem van Oranje. Daaruit blijkt dat de vrouwen in zijn omgeving een belangrijke rol speelden in het leven van de prins. Zij waren onder andere gesprekspartner, en hun mening deed er echt toe.

De nieuwe tentoonstelling heet ‘Historische vrouwen’. Het museum toont de brieven samen met portretten en verhalen van een aantal vrouwen uit het hedendaagse Delft. Door deze verhalen naast elkaar te presenteren, wordt duidelijk dat thema’s als liefde, succes, moederschap en rouw, vrouwen van alle tijden met elkaar verbinden.

Opkomen voor eigen wensen

Historische Vrouwen toont verhalen met video’s en foto’s, samen met de portretten en acht 16e-eeuwse brieven van de vrouwen rond Willem van Oranje uit de Koninklijke Verzamelingen. Zo zijn er brieven van zijn echtgenotes, zijn moeder Juliana van Stolberg en zijn dochter Emilia van Nassau. De brieven vormden een inspiratie voor de verhalen van de vrouwen uit Delft. Zo schrijft één van de Delftse vrouwen dat zij blij is dat de tijd gekomen is dat mensen, dat ze zich verdiepen in hun afkomst, hun geschiedenis en talenten en durven te zeggen wat zij willen leveren aan de maatschappij. De correspondentie van de vier vrouwen van Willem van Oranje is gedigitaliseerd en daardoor beter toegankelijk.

Museumdirecteur Janelle Moerman is enthousiast over de tentoonstelling: ''De geschiedenis is niet compleet zonder de blik van vrouwen. Dat spreekt voor zich, maar is nog niet vanzelfsprekend. De vrouwen rond Willem van Oranje hebben altijd geschreven om zaken gedaan te krijgen. In hun tijd werd daarnaar geluisterd, maar in de loop van de jaren zijn de brieven en daarmee hun stemmen in de vergetelheid geraakt. Door de digitalisering van de brieven kunnen wij hun kant van de geschiedenis laten horen en hun verhaal vertellen.''

Directeur van de Koninklijke Verzameling, Claudia Hörster zegt: ''De vrouwen van Willem van Oranje, en ook van de latere stadhouders, speelden een wezenlijke rol in de geschiedenis die meer aandacht verdient. Door onze samenwerking met Museum Prinsenhof Delft kunnen vele mensen de bijzondere brieven bekijken in de context en op de plaats waar Willem van Oranje sommige van deze brieven zelf ooit las.''

Livestream

Donderdag 30 september is de opening van Historische Vrouwen, met verhalen van onder anderen historici Femke Deen en René van Stipriaan. De middag is via een livestream te volgen (aanmelden via: Openingsmiddag Historische Vrouwen). Alle verhalen van de historische en hedendaagse vrouwen zijn te lezen op dedelftseblik.nl.

Charlotte de Bourbon en Cheraldine Osepa. Foto: Marieke Odekerken