Privacystatement stichting Omroep Delft

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Omroep Delft verwerkt van medewerkers, adverteerders, donateurs, sponsoren of andere geïnteresseerden. Indien je vrijwilliger of medewerker wordt van Stichting Omroep Delft, een programma maakt, techniek verzorgt of om een andere reden persoonsgegevens hebt verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Omroep Delft, Bleyswijckstraat 91, 2613 RR, Delft KVK 41146676.
De Stichting Omroep Delft wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur van de stichting is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt Omroep Delft en voor welk doel
2.1 Van medewerkers worden de volgende gegevens bewaard
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres,
2.2 Stichting Omroep Delft verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je werkzaamheden en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het versturen van de nieuwsbrief .

3. Bewaartermijnen
Stichting Omroep Delft verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je werk als vrijwilliger of medewerker tot maximaal een jaar na afloop hiervan.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Omroep Delft passende organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Omroep Delft geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van Stichting Omroep Delft kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Omroep Delft zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat..
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Omroep Delft je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Sociaalnetwerksites
Voor foto’s en filmfragmenten die door medewerkers van de omroep worden gemaakt ten behoeve van de sociaalnetwerksites van Stadsradio Delft wordt eerst toestemming gevraagd aan de geportretteerde.
Voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de zestien jaar is bovendien de toestemming van de ouders noodzakelijk.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.