TU Delft besluit de BSA-norm voor het studiejaar 2020-2021 te verlagen.

TU Delft Campus Foto: Frans van Rijnswou

Er is landelijk besloten om de norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) voor het studie jaar 2020-2021 te verlagen. Eerstejaars TU-bachelorstudenten krijgen een versoepeling van het BSA. De norm wordt dit collegejaar eenmalig met zes punten verlaagd.

Hoewel de studieresultaten van de eerstejaarsstudenten niet achterblijven met voorgaande jaren willen universiteiten studenten tegemoet komen vanwege de stress die de voortdurende beperkingen vanwege COVID-19 met zich meebrengen. Daarom heeft ook de TU Delft besloten om de BSA-norm voor het studiejaar 2020-2021 verlagen.

Verlaging punten

Voor eerstejaars bachelorstudenten die dit collegejaar zijn gestart, betekent het dat zij in plaats van de gebruikelijke 45 studiepunten, nu 39 punten moeten halen.  De verlaging van zes punten staat gelijk aan één groot vak en geldt voor alle Delftse bacheloropleidingen, met uitzondering van industrieel ontwerpen. Daar wordt de norm verlaagd naar 37,5 studiepunten omdat er bij deze opleiding per bachelorvak 7,5 studiepunten worden toegekend.


De BSA-regeling van de TU Delft blijft verder ongewijzigd. Alle studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de verlaagde BSA-norm niet kunnen halen, kunnen via de bestaande procedure in de BSA-regeling uitstel van het bindend studieadvies aanvragen.
Hoe de situatie zich de komende maanden zal ontwikkelen is onzeker. Universiteiten behouden daarom het recht om de bsa-regels gedurende het collegejaar verder aan te passen, bijvoorbeeld als een opleiding echt niet in staat is om (praktijk)vakken te verzorgen.