Cultuur zit met geldzorgen: ‘geen oplossing voor het probleem’

‘Er wordt nu als met een pipet subsidie gedrupt’. Dat zegt Niekolaas Lekkerkerk, directeur van lokaal kunstcentrum RADIUS, in een recente vergadering van de gemeenteraad. Hij geeft hiermee aan dat de kunstsector in Delft behoefte heeft aan structureel meer geld, in plaats van eenmalige subsidies.
Niekolaas Lekkerkerk in de gemeentevergadering

Lekkerkerk staat niet alleen in zijn pleidooi. Eerder stuurde de Cultuurtafel, die de belangen van de Delftse cultuur- en evenementensector behartigt, een dringend verzoek om meer middelen naar de gemeente. Sindsdien heeft de gemeente enkele toezeggingen gedaan om de Delftse kunst financieel tegemoet te komen. ‘De Cultuurtafel Delft ziet dit als een positief gebaar, maar realiseert zich dat het feitelijk geen oplossing is voor het probleem’, zo schrijft de Cultuurtafel. 

Indexatie
Een van de belangrijkste verzoeken die de cultuurtafel doet is ‘reëel te indexeren’. Dit houdt in dat de subsidies die kunstinstellingen krijgen minimaal meegroeien met prijsstijgingen. Over het jaar 2023 heeft de cultuursector, volgens de Cultuurtafel, te maken met 7,6% hogere kosten. Zij verwachten dat daar in 2024 nog eens 5% bijkomt. Ondertussen biedt de gemeente niet meer dan 4,46% stijging van subsidies.

De gemeente doet wel eenmalig een bijdrage van 757.000 euro om het verschil tussen indexatie en inflatie in 2023 en 2024 te overbruggen. De cultuurtafel zegt hierover: ‘Er is een passende indexeringscorrectie nodig, en niet een eenmalige correctie die dient als reparatie’.

Bruisende stad
Lekkerkerk benadrukte in zijn pleidooi bij de gemeente het belang van cultuur en evenementen: ‘Er is veel geschreven over cultuur en de rol daarvan in Delft als bruisende stad’. Hij verwijst hier onder andere naar het cultuurkader 2021-2030 van de gemeente. Dit beleidsplan heeft nota bene de ondertitel ‘Cultuur, motor van de stad’. Het eerste doel van het cultuurbeleid dat in dit document wordt besproken is het zorgen voor verbinding in de stad. Lekkerkerk: ‘Als je eigen basis niet op orde is, hoe kan je dan verbinden op wijkniveau?’

Lees hier het cultuurkader.
Lees hier het verzoek tot subsidie indicatie van de Cultuurtafel.