Bewoners Delftzicht over bouwplannen Zuideinde: ‘We hadden veel gezeur kunnen voorkomen’

Buurtvereniging Delftzicht en Belangenvereniging TU Noord zijn fel tegen de nieuwe woontorens die gepland staan voor bouw aan het Zuideinde. Bij de Abtswoudsebrug worden vier woonblokken waaronder twee woontorens op een parkeergarage gebouwd. De beide wijkverenigingen zien veel haken en ogen aan het project, zo zouden de plannen van projectontwikkelaar Van Mierlo verkeerstechnisch niet kloppen en tot grote verkeersoverlast leiden.

Al jaren wordt er gesproken over de bouw van twee woontorens in de wijk Delftzicht. Nu liggen de bouwplannen ter inzage en kunnen de bewoners van de wijk reageren op het ontwerp bestemmingsplan en de aangevraagde omgevingsvergunning.

Volgens Thom Raven (Buurtvereniging Delftzicht) en Bart Duijndam (Belangenvereniging TU Noord), is het probleem niet dat er woningen worden gebouwd op die plek, het gaat volgens hem meer om de manier waarop er gebouwd gaat worden. ''We zijn als buurten eigenlijk helemaal niet zo tegen de transitie van bedrijven naar woningen op deze plek, maar vooral over de opzet van het huidige plan”.

Bouwplannen zijn absurd
De Schieoevers stonden jarenlang bekend als groot bedrijventerrein. Met de woondoelstelling van de gemeente, 15.000 extra woningen vóór 2030, moet er stevig gebouwd worden. Daarom kiezen de projectontwikkelaars al snel voor hoogbouw in de stad. 'Het worden vier bouwblokken op een half verhoogd dek waar groen moet komen. Het hoogste blok wordt maar liefst tien bouwlagen hoog. Dan kom je uiteindelijk uit op een gebouw van 32 meter hoog, wat absurd is op deze nauwe plek.

Ons bezwaar richt zich ook op de manier waarop het bouwplan is opgebouwd. De straten in de wijk volgen de slootjes die er vroeger lagen, het is beter om die structuur voort te zetten. Wij begrijpen niet dat dit idee niet is gebruikt bij de projectontwikkeling.'Files van honderden meters'
Een alternatief is dat de Laan van Braat wordt doorgetrokken tot het Zuideinde, aan de Schie. Dat moet ervoor zorgen dat het gebouw veel beter bereikbaar is en dat de aansluiting op het Zuideinde beter en veiliger wordt.
De drukte is volgens de bewoners namelijk enorm, het Zuideinde en de brug zijn een van dé routes voor studenten naar de TU-campus toe. ‘Er staan bij geopende brug vaak files tot wel honderden meters.

'
Voor de bewoners is de verkeerssituatie rond het project nog verre van ideaal. Na de enige echte participatiesessie met de ontwikkelaar en de gemeente heeft de projectontwikkelaar namelijk besloten om niet één maar twee uitgangen voor de parkeergarage te realiseren. Een aan het einde van de Laan van Braat en een tweede aan het Zuideinde.'

Onveilige situaties mogelijk
Toch vrezen de bewoners voor de extra drukte die eraan komt: ‘De nieuwe woningen hebben natuurlijk een verkeer-aantrekkend effect. Dat kan onveilige situaties opleveren.'
Wat de wijkverenigingen ook erg steekt is de manier waarop de projectontwikkelaar en de gemeente zijn omgegaan met bewonersparticipatie.

Die was er niet tot nauwelijks volgens Raven. 'Dat had gewoon heel veel gezeur kunnen voorkomen. Wanneer de projectontwikkelaar meer in contact had gestaan met de bewoners, die allemaal ook genoeg kennis hebben over de wijk en de situatie, hadden we misschien gekomen tot een passender oplossing.'
Er waren twee momenten waarop de bewoners van Delftzicht in gesprek konden met de projectontwikkelaar en de gemeente.

Buurtverenigingen niet blij met participatie
Zo was er allereerst een informatieavond, waarbij de bewoners voorgelicht werden over de plannen. Pas toen de plannen al bijna vast stonden, was er een sessie over de plek van de in- en uitgangen van de parkeergarage. Een workshop over de planopzet in een vroeg stadium is te elfder ure gecanceld. Dat viel bepaald niet in goede aarde bij Buurtvereniging Delftzicht.
‘Als we hadden kunnen participeren konden we misschien ook meer sturen’, legt Raven verder uit. 'We zijn inmiddels al elf jaar bezig, het plan werd almaar groter en vooral hoger.' Wel heeft de wijk nadrukkelijk overleg gehad over de parkeergarage. ‘Dat is dus een gekozen model, maar hoe het dan wordt uitgewerkt, dat kan gewoon niet.'Volgens de gemeente is het ook niet meer mogelijk om alternatieve plannen in te dienen voor de woningen die gebouwd gaan worden aan het Zuideinde. Zij laten in een reactie weten dat de bewoners tot 27 september hebben om zienswijzen in te dienen. Ook zal er op 6 september een informatieavond gehouden worden, waar het participatietraject besproken wordt met de bewoners.